O mare sfântă este prăznuită pe 24 ianuarie 2023. Sărbătoare în calendarul ortodox

Este sărbătoare mare la români în data de 24 ianuarie 2023. Conform calendarului creștin ortodox, pe data de 24 ianuarie, credincioșii o sărbătoresc pe Sfânta Xenia din Petersburg.

Cine a fost Sfânta Xenia din Petesburg

Sfânta Xenia din Petersburg, care a ales calea sfințeniei după ce soțul ei a murit de tânăr, în timpul unei petreceri, fără a se fi spovedit.

Sf. Xenia a suferit mult după moartea soțului, fiind batjocorită de rude și străini, fiindcă umbla pe străzi îmbrăcată în hainele celui care i-a fost soț.

Aceasta a donat casa și toată averea sa, după ce a rămas văduvă la vârsta de 26 de ani. Sfânta Xenia a pribegit 45 de ani și a dus o viață austeră, plină de rugăciune.

Shakira i-a dat fatala lui Pique. Nimeni nu se astepta sa se razbuna așa>>>>

Rugăciune către Sfânta Xenia

O, Sfântă maică Xenia, vieţuind sub acoperământul Celui Preaînalt şi întărită fiind de Maica lui Dumnezeu, răbdând foamea şi setea, gerul şi arşiţa, defăimările şi prigonirile, ai primit de la Dumnezeu darul înainte-vederii şi al facerii de minuni, iar acum sălăşluieşti întru lumina Celui Atotputernic.

Sfânta Biserică te preamăreşte acum ca pe o floare bineînmiresmată. Stând înaintea sfintei tale icoane, ne rugăm ţie ca uneia care eşti întru viaţa cea neîmbătrânitoare, dar petreci şi împreună cu noi:

Primeşte cererile noastre şi le du la scaunul Milostivului Părinte Ceresc, ca ceea ce ai îndrăznire către El; cere pentru cei ce aleargă la tine mântuire veşnică, îmbelşugată binecuvântare pentru faptele şi începuturile cele bune, izbăvire din toate nevoile şi necazurile.

Mijloceşte cu rugăciunile tale înaintea Atotînduratului nostru Mântuitor, pentru noi netrebnicii şi păcătoşii. Ajută, Sfântă şi fericită maică Xenia, să fie luminaţi pruncii cu lumina Sfântului Botez şi să fie pecetluiţi cu pecetea darului Sfântului Duh;

Băieţii şi fetele să fie crescuţi în credinţă, cinste şi frică de Dumnezeu; dăruieşte-le lor reuşită la învăţătură; tămăduieşte pe cei neputincioşi; trimite dragoste şi bună-înţelegere celor căsătoriţi, învredniceşte pe monahi de nevoinţa cea bună şi apără-i de defăimări;

Intăreşte-i pe păstori întru tăria Duhului Sfânt, păzeşte poporul şi ţara aceasta în pace şi fără de tulburare, roagă-te pentru cei lipsiţi în ceasul morţii de împărtăşirea cu Sfintele lui Hristos Taine; că tu eşti nădejdea noastră, grabnica noastră ascultătoare, pentru care îţi aducem mulţumire şi slăvim pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Duhul Sfânt, pe Dumnezeul cel în Treime închinat şi minunat întru Sfinţii Săi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

About the author