Mănăstirea cu trei altare, locul unic din România unde se săvârșesc minuni.

La 20 de kilometri de București, în comuna Ciorogarla, județul Ilfov, se află Mănăstirea Samurcășești, ctitorie a vornicului Constantin Samurcaș și a soției sale, Zinca.

O oază de liniște desăvârșită, încărcată de o profundă spiritualitate, un loc cunoscut în istorie pentru popasul lui Tudor Vladimirescu de aici, din 17 martie 1821, moment în care a conceput celebra „proclamație” către locuitorii orașului București.

Unica mănăstire din România care are trei altare – Mănăstirea Samurcășești Ciorogârla

Inaugurarea lucrărilor de restaurare a mănăstirii s-a făcut de Rusalii (sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh) la data de 1 iunie 1958, zi în care s-au aniversat și 15 de ani de la înființarea mănăstirii, fiind de față doi patriarhi: Patriarhul Justinian Marina și Patriarhul Hristofor al Alexandrie și a toată Africa”, notează site-ul mănăstirii.

Cu această ocazie, a fost scrisă în interiorul bisericii deasupra ușii, următoarea pisanie:

Această Sfântă Biserică cu trei altare a Mănăstirii de călugărițe Ciorogârla – Samurcășești, a hramurile Sfânta Treime, Adormirea Maicii Domnului și Cuvioasa Parascheva, s-a zidit în anii 1941-1943, cu cheltuiala Statului prin silința bunului creștin generalul Teodor Ciurea, pe temelia vechii biserici, ridicată în 1808 de vistierul Constantin Samurcaș și dărâmată de marele cutremur din 1940.

S-a împodobit cum se vede cu zugrăveală bogată în frescă și ceramică în anii 1951 -1953 prin stăruința neobosită și iubirea adâncă de locașurile Domnului a Preafericitului Nostru Părinte Sufletesc Patriarhul Justinian, al României.

S-au restaurat chiliile, zidind în aceeași vreme clopotnița cea nouă și atelierele mănăstirii cu cheltuiala Arhiepiscopiei Bucureștilor. Biserica s-a făcut după planurile arhitectului D. Ionescu Berechet de către arhitectul Ion Cernescu și s-a zugrăvit de către pictorul Gh. Popescu cu ucenicii lui, sfințindu-se în anul mântuirii 1953, noiembrie 8″.

Pe zidul interior al incintei, în fața bisericii, pe o placă de marmură s-a încrustat o completare a pisaniei din biserică având următorul text:

După ce s-a sfințit biserica în ziua de 8 noiembrie 1953, Preafericitul Părinte Patriarh Justinian, văzând stricăciunea sărăcăcioselor case, unele din chirpici și acoperite cu paie de stuf, în care locuiau călugărițele, a pus de s-a ridicat zidul împrejmuitor și a clădit în jurul bisericii această cetate mănăstirească cu chilii, ateliere, clopotniță și trapeză.

Cu ajutorul lui Dumnezeu și cheltuiala Mitropoliei Ungro-Vlahiei (sau Ungrovlahiei) s-a săvârșit lucrul de inginerul Gh. Balanescu, după proiectele arhitectului Ioan Paraschivescu în luna iunie, anul 1958, când se împlineau zece ani de când Preafericirea Sa ținea cârma Bisericii Ortodoxe Române”.

About the author

Nu ai acces la copierea textului sau a imaginilor! Mulțumim de înțelegere!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial