Calendar ortodox 13 Decembrie 2022. Zi de mare sărbătoare

Calendar ortodox 13 decembrie 2022. Astăzi este pomenit Sfântul Ierarh Dosoftei. Acesta s-a născut în anul 1624 la Suceava, primind la botez numele Dimitrie.

A studiat la Suceava, apoi la Iași, la Colegiul de la Trei Ierarhi, după care s-a îndreptat spre Liov, unde a studiat la Școala Frăției Ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului”, unde a învățat limba greacă, latină, slavona bisericeasca și polona.

Calendar ortodox 13 decembrie 2022

Mitropolitul Dosoftei s-a călugărit la Mănăstirea Probota, primind numele Dosoftei. În anul 1658 a fost ales și hirotonit episcop de Huți, apoi episcop la Roman, iar în 1671 a fost ales mitropolit al Moldovei.

În vremea mitropolitului Dosoftei, slujbele se țineau fie în grecește, fie în slavonește, limbi pe care poporul nu le mai înțelegea. Astfel, marea sa grijă era ca poporul să înțeleagă ceea ce se slujește în biserică:

„să-nțăleagă tot spășenia lui Dumnedzău cu întreg înțeles”.

Mitropolitul Dosoftei a fost unul dintre cei mai mari cărturari români din secolul al XVII-lea, fiind cunoscut ca primul poet național, primul traducător în limba română al cărților de slujba religioasă, primul versificator al Psaltirii în tot Răsăritul ortodox, primul traducător în românește al unor cărți din literatura dramatică și istorica universală.

Tot el este cunoscut ca fiind primul cărturar român care a copiat documente și inscriptii.

Mitropolitul Dosoftei a fost o personalitate a vieții culturale și spirituale românești și pentru traducerile sale din literatura patristică și pentru contribuția sa la formarea limbii literare românești.

Rugăciunea de mai jos este una dintre cele mai puternice. Este închinată Sfântului Dosoftei și se citește încă din dimineața de 13 decembrie, dar poate fi rostită în orice zi, când te simți singur și vrei ajutor.

Bucură-te, învăţător şi lucrător al faptelor bune, povăţuitor către sfinţenie, păstor bun al ortodocşilor, luminător duhovnicesc al Moldovei, păzitorul tuturor celor care săvârşesc cu credinţă pomenirea ta, roagă pe Hristos, preafericite, să ne dăruiască nouă mare milă.

Bucură-te, minte sfinţită, lăcaş curat al Sfântului Duh, slujitor al Bisericii, povăţuitor al credincioşilor, mustrător al ereticilor, luminător al conştiinţelor şi povăţuitor spre Împărăţia cerurilor;

Cântăreţ melodios al Sfântului Duh şi lauda lui David psalmistul, roagă pe Hristos să dăruiască sufletelor noastre mare milă. Bucură-te, alăută duhovnicească;

Bucură-te, înalt cugetător şi dulce viersuitor! Bucură-te, cinstitor al sfinţilor şi închinător adevărat al Preasfintei Treimi.

Cel ce stai în ceata ierarhilor, roagă-te Domnului pentru neamul nostru, să fie păzit de eresuri, de necazuri şi de suferinţe şi să ne dăruiască nouă mare milă. Amin!

About the author