Buletin fără domiciliu. Cum poţi avea un act de identitate dacă nu ai o locuinţă

Fie că este vorba despre schimbare de buletin pentru că nu mai locuiți la același domiciliu sau nu mai aveți același nume, fie că aveți nevoie de o nouă carte de identitate pentru că a expirat, s-a deteriorat sau a fost furată cea veche, fie că doriţi să vă faceţi buletinul chiar dacă aveţi un domiciliu, este bine să știți ce acte sunt necesare pentru schimbare buletin, în 2023.

În cazul în care nu veţi reuşi să convingeţi pe cineva să vă ia în spaţiu, solicitaţi eliberarea unei cărţi de identitate provizorie.

În ce condiţii se eliberează cartea de identitate provizorie

Cartea de identitate provizorie se eliberează în cazul în care persoana nu posedă toate documentele necesare. În vederea eliberării CI (certificat de stare civilă, document doveditor al domiciliului), precum şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în strainatate care locuiesc temporar în România, iată care sunt actele necesare:

cerere pentru eliberarea cărţii de identitate;

act de identitate (dacă nu e pierdut, furat, distrus sau deteriorat) – buletin, carte de identitate, carte de identitate provizorie;

certificat de naştere – dacă nu e pierdut (original şi copie);

certificat de căsătorie, după caz;
certificatul/hotărârea de divorţ;
documentul care face dovada adresei de domiciliu, dacă există;

pentru persoanele din mediul rural este nevoie de adeverinţă eliberată de primăria comunei respective cu menţiunea satului şi a numărului arondat poştal;

3 fotografii tip act de identitate
contravaloarea cărţii de identitate provizorie – 1 RON;

timbrul fiscal – 1 RON sau 4 RON (în cazul pierderii, furtului sau deteriorării vechiului act de identitate).

taxa unică pentru eliberarea cărții de identitate este de 7 lei și se poate plăti fie la orice oficiu al Poștei Române sau CEC Bank, fie, și mai simplu, la ghișeul unde se depun actele pentru eliberarea cărții de identitate. Nu există taxă pentru eliberarea buletinului în regim de urgenţă.
Cum poţi avea buletin fără domiciliu sau act de luare în spaţiu

Cum poţi avea buletin fără domiciliu sau act de luare în spaţiu

Pentru obţinerea unei cărţi de identitate provizorii în una dintre situaţiile prevăzute la art. 20 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicitantul trebuie să prezinte documentele pe care le deţine din categoria celor cu care poate face dovada numelui, statutului civil, cetăţeniei române, a adresei de domiciliu, 3 fotografii mărimea ¾ cm având la bază o bandă albă de 7 mm, precum şi cel privind achitarea contravalorii cărţii de identitate provizorii – 1 leu.

În situaţia persoanelor care locuiesc într-un imobil cu destinaţie de locuinţă şi nu pot prezenta documentul cu care să facă dovada adresei de domiciliu, în rubrica „domiciliu“ din cartea de identitate provizorie se înscrie adresa ultimului domiciliu cu care solicitantul figurează înregistrat în R.N.E.P. la data depunerii cererii, dacă în urma verificărilor efectuate în teren de către lucrătorii poliţiei se constată că locuiesc efectiv la adresă.

Pentru persoanele din categoria celor lipsite de adăpost sau pentru cele al căror act de identitate a fost anulat, conform dispoziţiilor art. 62 alin. (5) din H.G. 295/2021, ori pentru cele menţionate la alin. (3) care nu locuiesc la adresa declarată, precum şi cele care nu pot declara domiciliul la adresa unui imobil cu destinaţie de locuinţă, în rubrica „domiciliu“ din cartea de identitate provizorie se înscrie localitatea sau, după caz, sectorul municipiului Bucureşti unde a fost identificată persoana, la data eliberării actului de identitate.

În situaţia prevăzută la alin. (4), actul de identitate se eliberează numai după ce se atestă de către structura teritorială a Poliţiei Române că solicitantul a fost identificat pe raza de competenţă.
Potrivit legii, cei cărora le expiră buletinul sunt obligați să se prezinte, cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, pentru a solicita un nou act de identitate.

About the author

Nu ai acces la copierea textului sau a imaginilor! Mulțumim de înțelegere!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial