5 ianuarie, noaptea în care se deschid Cerurile. La ce să te aștepți în Ajunul Bobotezei

În aceasta noapte este Ajunul Bobotezei și se spune din popor că este noaptea în care se deschid Cerurile, iar Dumnezeu îți îndeplinește dorințele.

Boboteaza sau epifania este sărbătorită la 6 ianuarie de către Biserica ortodoxă și catolică și încheie ciclul celor 12 zile ale sărbătorilor de iarnă care încep în Ajunul Crăciunului.

Sărbătoarea Botezului Domnului este una dintre cele mai importante sărbători ale românilor. Această zi este sărbătorită prin diverse tradiții și obiceiuri.

Noaptea în care se deschid Cerurile. La ce să te aștepți

Boboteaza este o sărbătoare extrem de importantă credincioși, reprezentând momentul în care Iisus Hristos a fost botezat la vârsta de 30 de ani de către Ioan Botezătorul, considerat de creștini ca înaintemergătorul Iisus.

În ziua de bobotează, toate apele sunt sfințite. Preotul se duce la o apă și aruncă o cruce, iar mai mulţi bărbaţi se aruncă în apă pentru a aduce crucea înapoi. Primeşte binecuvântarea preotului primul bărbat care ajunge la cruce.

Pe data de 5 ianuarie, în Ajunul Bobotezei, se spune din popor că se deschid cerurile, iar Dumnezeu le îndeplinește credincioșilor toate dorințele. În anumite regiuni ale țării, copiii pleacă la colindat cu Chiraleisa, purtând clopoței și tălăngi, alături de vâsc, brad și busuioc la căciuli.

Începând cu data de 2 ianuarie, începe perioada umblatului cu crucea. Preoții din localitățile din România poartă cu ei apă sfințită și umblă pe la casele oamenilor cu Iordanul.

La plecarea preotilor, copiii merg în jurul gospodăriei cu o lumânare aprinsă pentru a feri familia de pericole. Dacă necazurile sunt mari, lumânarea trebuie ținută în casă și reaprinsă.

Conform tradiției populare, în noaptea de Bobotează, fetele nemăritate îşi visează ursitul, motiv pentru care îşi leagă pe inelar un fir roşu de mătase şi pun o rămurică de busuioc sub pernă.

Se spune că fetele care cad pe gheaţă în ziua de Bobotează se vor mărita în acel an. În plus, potrivit tradițiilor păgâne, pe 6 ianuarie se fac şi se prind farmecele, descântecele și se fac prorociri despre noul an.

În Ajunul Bobotezei, se pregăteşte o masă mare, asemănătoare cu cea din Ajunul Crăciunului. Sub faţa de masă se pune fân, iar pe fiecare colţ al mesei se pune câte un bulgăre de sare, iar apoi se aşază 12 feluri de mâncare: colivă, bob fiert, fiertură de prune, sarmale umplute cu crupe, borş de „burechiuşe” sau „urechiuşele babei” (fasole albă cu colţunaşi umpluţi cu ciuperci), borş de peşte, peşte prăjit, plăcinte de post umplute cu tocătură de varză acră, plăcinte cu mac.

Cea mai puternică rugăciune de Bobotează. Se spune în Ajun pentru a te feri de rele tot anul!
Pe data de 6 ianuarie, Biserica Ortodoxă marchează o mare sărbătoare, Boboteaza. De asemenea, și data de 5 ianuarie este o zi importantă în care prăznuim Ajunul Bobotezei. Iată cea mai puternică rugăciune pe care trebuie să o spui în această seară.

Cea mai puternică rugăciune de Bobotează. Se spune în Ajun pentru a te feri de rele tot anul!

Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al lui Dumnezeu, Unule născut din Tatăl mai înainte de toti vecii, Lumină din Lumină, care luminezi toate, care nestricat Te-ai întrupat din Preasfânta Fecioară Maria și ai venit în lumea aceasta pentru mântuirea noastră. Tu însă nu ai răbdat să vezi neamul omenesc muncit de diavolul şi pentru aceasta în luminată zi a Dumnezeieștii Tale Arătări ai venit la Iordan la păcătosi și la vameși ca să Te botezi de la Ioan, fără de păcat fiind, ca să împlineşti toată dreptatea şi să speli în apele Iordanului păcatele întregii lumi ca un Miel al lui Dumnezeu, să le iei asupra Ta şi să ne mântuieşti cu Cinstit Sângele Tău. Pentru aceasta Te-ai afundat în apele Iordanului, ai deschis cerul cel închis de Adam şi Duhul Sfânt a venit peste Tine ca un porumbel.

Tu ai luminat şi ai îndumnezeit firea noastră şi Dumnezeiescul Tău Părinte Ti-a vestit bunăvoirea Sa, pentru că ai implinit voia Lui şi ca un om ai primit păcatele şi prin junghiere Te-ai gătit, după cum Tu Însuţi ai grăit: “Pentru aceasta Mă iubeşte Tatăl, pentru că Eu Îmi pun sufletul, ca iarăsi să-L primesc” şi, astfel, în această prealuminată zi, Tu, Doamne, ai pus începutul mântuirii noastre.

Pentru aceasta toate puterile cereşti se bucură si toată făptura se veseleşte, asteptând slobozire din stricăciune zicând: “A venit luminarea, s-a aratat harul si izbăvirea, lumea se luminează si oamenii se umplu de bucurie. Să se veselească acum cerul si pământul si toată lumea să se bucure, râurile să salte, izvoarele, lacurile, adâncurile si mările să dăntuiască, că prin Dumnezeiescul Botez astăzi s-a sfinţit firea lor. Să se bucure astăzi şi adunarea oamenilor, că firea lor capătă astăzi starea cea dintâi si toti să cânte cu bucurie: Este timpul Arătării lui Dumnezeu. Veniti cu mintea la Iordan să vedem privelişte mare: Hristos vine spre Botez, Hristos vine la Iordan, Hristos îngroapă în apă păcatele noastre, Hristos merge să caute oaia cea rătăcită şi o găseşte şi o duce în rai”.

Această taină Dumnezeiască păzind, iubitorule de oameni, Doamne, învredniceste-ne pe noi, cei ce însetăm după glasul Tău, să venim la Tine, Izvorul cel pururea dătător de viaţă, să scoatem apa harului Tău şi iertarea păcatelor şi să trăim în veacul de acum în curătie si feciorie, în dreptate si cucernicie, aşteptând nădejdea cea fericită si arătarea slavei Tale, a Marelui Dumnezeu şi Mântuitorului nostru, pentru că nu ne mântuieşti numai după faptele noastre, ci cu marea Ta milostivire si cu înnoirea Sfântului Tău Duh, în baia nasterii din nou, ca îndreptaţi cu harul Tău să fim moştenitori ai vieţii veşnice în împărătia Ta, unde ne învredniceste să slăvim, împreună cu toţi sfinţii, Preasfântul Tău Nume cu Părintele Tău fără de Început şi cu Preasfântul şi Bunul si de Viată Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

About the author